Michael Lund

Michael Lund

Ifølge Myers-Briggs Type Indicator er jeg ENTJ Født med kampstøvler på