Pinterest • Hele verdens idékatalog
What Is A Hamsa? Some only associate it with Islam, but the concept of the hamsa is also found in Christianity and Judaism.
fra Sivana East

What Is A Hamsa? (Infographic)

What Is A Hamsa? Some only associate it with Islam, but the concept of the hamsa is also found in Christianity and Judaism.

1.1k
286
4
fra Spiritus Tattoo

63 Dainty Hamsa Hand Tattoo to Protect Yourself From the Evil Eye

hamsa hand mandala tattoo

1.2k
246

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

1.3k
342
2
fra Foursquare

ETEC Presidente Vargas

Mão de Fátima- lápis de cor

2.4k
568

tatuagem namaste tumblr - Pesquisa Google

1k
232
2

#Hamsa #Estilizada #Criação #Sol #Lua #Adornos

499
99

hand fatima sketch #tattoo idea #indian tattoo #mandi tattoo

292
75