Pinterest • Hele verdens idékatalog

Bøgeskove på morbund med kristtorn. Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex og til tider også Taxus i busklaget (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion). Gammel bøgeskov med kristtorn i forgrunden. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund. Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles udfra mængden af naturlig kristtorn i 2 forskellige typer. Se…

Dansk Ornitologisk Forening - om fugle, natur og naturbeskyttelse

Knæk og bræk! I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig. Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Knæk og bræk! I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig. Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Strandenge. Atlanterhavs-strandeng (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Strandeng. Alrø, Horsens Fjord, Østjylland. Foto: Bert Wiklund. Foto: Bert Wiklund. Strandenge omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes af havet, f. eks. ved vinterstorme. De har en vegetation af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, f.eks. strandsump. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. Udbredelse. Strandenge…

living more sustainable isn't a hippie thing, it's a survival thing; killing the earth equates to killing ourselves #eco

821
170
1
fra One Green Planet

4 Amazing Animal Sanctuaries Who Need Your Help to Continue Saving Animals

This Infographic on How Much Wildlife We've Lost in the Past 40 Years Will Shock You

329
39
fra Success in a Cup

10 easy ways to save the planet

Ten easy ways to save the planet. No one does all of them all the time but every little bit helps

804
105
1
fra Nature

Attenborough's Life Stories

Attenborough high hopes that the generations to come will care... I hope so too...

138
24
Our actions have a direct effect on changes in the ecosystem. Find out Howe We're Endangering Animals in this infographic from National Geographic
fra National Geographic Society (blogs)

How We’re Endangering Animals [Infographic]

Our actions have a direct effect on changes in the ecosystem. Find out Howe We're Endangering Animals in this infographic from National Geographic

2k
240
2