Knæk og bræk!   I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig.  Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Knæk og bræk! I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig. Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Knæk og bræk!   I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig.  Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Knæk og bræk! I Nationalpark Mols Bjerge indviede H.K.H. Prins Henrik i dag Jagtens Hus, der ligger ved Kalø Vig. Danmarks Jægerforbunds nye hus vil fra i dag være et samlingpunkt for alle, der interesserer sig for natur, jagt og vildt og ikke mindst naturbeskyttelse.

Tiny isolated cabin in Norway is only accessible by foot or ho...

Tiny isolated cabin in Norway is only accessible by foot or horse

Tiny isolated cabin in Norway is only accessible by foot or ho...

Bøgeskove på morbund med kristtorn. Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex og til tider også Taxus i busklaget (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion).  Gammel bøgeskov med kristtorn i forgrunden. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.  Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles udfra mængden af naturlig kristtorn i 2 forskellige typer. Se…

Bøgeskove på morbund med kristtorn. Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex og til tider også Taxus i busklaget (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion). Gammel bøgeskov med kristtorn i forgrunden. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund. Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles udfra mængden af naturlig kristtorn i 2 forskellige typer. Se…

Dansk Ornitologisk Forening - om fugle, natur og naturbeskyttelse

Dansk Ornitologisk Forening - om fugle, natur og naturbeskyttelse

Strandenge. Atlanterhavs-strandeng (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  Strandeng. Alrø, Horsens Fjord, Østjylland. Foto: Bert Wiklund. Foto: Bert Wiklund.  Strandenge omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes af havet, f. eks. ved vinterstorme. De har en vegetation af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, f.eks. strandsump. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion.  Udbredelse. Strandenge…

Strandenge. Atlanterhavs-strandeng (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Strandeng. Alrø, Horsens Fjord, Østjylland. Foto: Bert Wiklund. Foto: Bert Wiklund. Strandenge omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes af havet, f. eks. ved vinterstorme. De har en vegetation af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, f.eks. strandsump. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. Udbredelse. Strandenge…

Henry Cavill-Arrives in Shanghai, China-Man of Steel Premiere-June 18,2013-16  photos via mckiddohfan.tumblr.com - Thank You! Follow HCF @ http://www.facebook.com/HenryCavillFans

Henry Cavill-Arrives in Shanghai, China-Man of Steel Premiere-June 18,2013-16 photos via mckiddohfan.tumblr.com - Thank You! Follow HCF @ http://www.facebook.com/HenryCavillFans

Foro Hispanico de Opiniones sobre la Realeza: Fotos

Foro Hispanico de Opiniones sobre la Realeza: Fotos

BWV_106_SPEL

BWV_106_SPEL

Indulge in Good Things… Especially in The Fall! | Happy Shoe Day

Indulge in Good Things… Especially in The Fall! | Happy Shoe Day

Pinterest
Søg