Klamme søer skal være naturperler | Nordjylland | DR

Klamme søer skal være naturperler | Nordjylland | DR

Stor landejendom i liebhaverklassen - omgivet af Nordsjællands smukkeste natur. I et af Nordsjællands smukkeste landskaber ligger denne stråtækte landejendom og stråler af en unik blanding af luksus og Morten Korchsk idyl. Landejendommen byder på 244 kvadratmeter liebhaverbolig, og til hele herligheden hører knap fem hektar med have og naturskønne græsmarker. Den store grund ligger højt i det kuperede terræn, hvor naboerne er skove, søer og bølgende marker. På matriklen kan du skue ind mod…

Stor landejendom i liebhaverklassen - omgivet af Nordsjællands smukkeste natur. I et af Nordsjællands smukkeste landskaber ligger denne stråtækte landejendom og stråler af en unik blanding af luksus og Morten Korchsk idyl. Landejendommen byder på 244 kvadratmeter liebhaverbolig, og til hele herligheden hører knap fem hektar med have og naturskønne græsmarker. Den store grund ligger højt i det kuperede terræn, hvor naboerne er skove, søer og bølgende marker. På matriklen kan du skue ind mod…

Norditalien med søer Maggiore og Como - hotel og bolig til din ferie i bil eller rejse med fly.

Norditalien med søer Maggiore og Como - hotel og bolig til din ferie i bil eller rejse med fly.

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger. Kalkrige oligo-mesotrofe søer og vandhuller med bundfæstet vegetation i form af Chara spp. Nors Sø, Nordvestjylland. Den hvide kalkholdige søbund ses i forgrunden. I søen vokser mange arter af kransnålalger. Foto: Bert Wiklund. Søer og vandhuller, hvor der vokser kransnålalger på bunden. Søerne er ikke eller kun lidt forurenede og har kalkrigt vand. Ofte ledsages kransnålalgerne af en række andre arter af vandplanter. Ved forurening kan…

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger. Kalkrige oligo-mesotrofe søer og vandhuller med bundfæstet vegetation i form af Chara spp. Nors Sø, Nordvestjylland. Den hvide kalkholdige søbund ses i forgrunden. I søen vokser mange arter af kransnålalger. Foto: Bert Wiklund. Søer og vandhuller, hvor der vokser kransnålalger på bunden. Søerne er ikke eller kun lidt forurenede og har kalkrigt vand. Ofte ledsages kransnålalgerne af en række andre arter af vandplanter. Ved forurening kan…

Fiskeri i vandløb og søer - Oplev Vejle. Vejle Kommune har fiskeretten langs en række vandløb og søer på kommunalt ejede arealer. Det er gratis at fiske på nogle af dem, men husk at du skal have et fisketegn og at der er et mindstemål for fiskene og fredningstider. Her må du fiske gratis: Grejs Å ved Grejsdalsvej, Grejs Å ved Grejs Mølle, Kvak Mølle Sø,  Vejle Å ved Vingsted, Vester Nebel Å, ”Knæk og Bræk” – God fisketur. Husk at rydde op efter dig og efterlad

Fiskeri i vandløb og søer - Oplev Vejle. Vejle Kommune har fiskeretten langs en række vandløb og søer på kommunalt ejede arealer. Det er gratis at fiske på nogle af dem, men husk at du skal have et fisketegn og at der er et mindstemål for fiskene og fredningstider. Her må du fiske gratis: Grejs Å ved Grejsdalsvej, Grejs Å ved Grejs Mølle, Kvak Mølle Sø, Vejle Å ved Vingsted, Vester Nebel Å, ”Knæk og Bræk” – God fisketur. Husk at rydde op efter dig og efterlad

Rejser til De norditalienske søer

Rejser til De norditalienske søer

Sødoktoren - oprensning af søer

Sødoktoren - oprensning af søer

Sødoktoren - Halm kan bekæmpe alger i søer og i havedammen

Sødoktoren - Halm kan bekæmpe alger i søer og i havedammen

Marselisborg Slot ligger i Aarhus og er Regentparrets sommerresidens. Slottet er omgivet af en park i engelsk stil med små søer, en rosenhave og en række kunstværker

Marselisborg Slot ligger i Aarhus og er Regentparrets sommerresidens. Slottet er omgivet af en park i engelsk stil med små søer, en rosenhave og en række kunstværker

Et vandhul er en lavning i jordoverfladen, der er vedvarende dækket af vand.  Brunvandet sø. Brunvandede søer og vandhuller. Naturtypen Brunvandede vandområder er sjælden i Danmark, men forekommer hist og her. Til trods for at vandet er brunt er det meget rent, og en meget lav forekomst af næringsstoffer og affaldsstoffer er et vigtigt karaktertræk. Vandet er typisk let til noget surt, og der forekommer derfor en række vandplanter, som er sjældne og ikke forekommer andre steder, f.eks…

Et vandhul er en lavning i jordoverfladen, der er vedvarende dækket af vand. Brunvandet sø. Brunvandede søer og vandhuller. Naturtypen Brunvandede vandområder er sjælden i Danmark, men forekommer hist og her. Til trods for at vandet er brunt er det meget rent, og en meget lav forekomst af næringsstoffer og affaldsstoffer er et vigtigt karaktertræk. Vandet er typisk let til noget surt, og der forekommer derfor en række vandplanter, som er sjældne og ikke forekommer andre steder, f.eks…

Pinterest
Søg