Pinterest • Hele verdens idékatalog

Hjørnestenen i den danske integrationsindsats er, at asylansøgere skal arbejde. Men skal de tusindevis af mennesker, der gennem de seneste år er kommet til landet, have en chance for at begå sig på en arbejdsplads, må de først have danske normer for social adfærd på plads. Så dem underviser asylcentrene i. Her er, hvad vi lærer dem.

Neurofeedback = RO, FOKUS, STØRRE KONCENTRATION, HØJERE STRESSTÆRSKEL, BEDRE SØVN, HØJERE TOLERANCETÆRSKEL , BEDRE SOCIAL ADFÆRD. Hjælper på - Stress/Dep/ADHD/misbrug/Autisme .EEGTRAINING er et team af folkeskolelærere og terapeuter, der har lang erfaring med at samarbejde med mennesker i svære situationer. Derudover har mange oplevet i egen familie, hvordan EEG-træning har kunnet rykke på meget svære problemstillinger, hvor alt andet har været opgivet.

De seneste år er forbrugernes sociale online adfærd blevet stadigt mere fragmenteret. Nye sociale platforme er kommet til, som med hver deres funktionalitet taler til forskellige motiver for kommunikation og interaktion med andre. Facebook bruges til at holde sig orienteret om nyheder og begivenheder, mens Instagram er et personligt galleri af smukke ting og øjeblikke,... Læs mere »

Er der forskel på ADHD og Autisme? ADHD og Autisme - er det ikke bare forskellige ord for det samme? NEJ - det er det ikke..... Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som giver sig udslag i begrænset eller forstyrret udvikling af sprog og kommunikation, af evnen til social interaktion, og i begrænset, sterotyp og repetiv adfærd. ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og…

SOCIALE NETVÆRK. PRIMÆRGRUPPER: Lokale, hyppig personlig kontakt, familie, venner SEKUNDÆRGRUPPER: Lokale, uformelle, løst knyttede, mindre hyppig og nær kontakt. TERTIÆRGRUPPER: Foreningsdanmark. Nationale, regionale DK. REFERENCEGRUPPE: Forbillede for en persons tanker og holdninger. NETVÆRKSTEORI: Interpersonelle realationer som påvirker adfærd.

Konflikthåndtering i skolen - Gratis undervisningsmateriale

6