Karin Andersen

Karin Andersen

Jeg er 43 år gammel. Gift med Bjarne på 17. år og mor til Kasper på 8 år. Et hjem uden dyr, er et fattigt hjem.