Udforsk disse idéer og meget mere!

Noterer med tilfredshed, at Nyhuus er opmærksom på, at jeg samtlige gange Byrådet har behandlet vederlag til 2. viceborgmester har stemt imod eller har undladt at stemme for (øver mig i at vælge mine kampe med lidt større omhu). Til gengæld ærgrer det mig, at jeg glemte at reagere i ØU og der blot flød med strømmen.

Noterer med tilfredshed, at Nyhuus er opmærksom på, at jeg samtlige gange Byrådet har behandlet vederlag til 2. viceborgmester har stemt imod eller har undladt at stemme for (øver mig i at vælge mine kampe med lidt større omhu). Til gengæld ærgrer det mig, at jeg glemte at reagere i ØU og der blot flød med strømmen.

Den schweiziske nationalbank opgav uden varsel deres fastkurs politik, hvorfor kursen på CHF steg voldsomt, og Randers kommune tabte ca. 10 mio. på to lån fra 2004 og 2005. Velfærdslisten var hurtig ude med pressemeddelelsen "Godt, Fuhr fik stoppet kommunens valutaspekulation". Dette motiverede mig til dette indlæg.

Den schweiziske nationalbank opgav uden varsel deres fastkurs politik, hvorfor kursen på CHF steg voldsomt, og Randers kommune tabte ca. 10 mio. på to lån fra 2004 og 2005. Velfærdslisten var hurtig ude med pressemeddelelsen "Godt, Fuhr fik stoppet kommunens valutaspekulation". Dette motiverede mig til dette indlæg.

Bestræbte mig på at anvende diplomatiske vendigermed respekt af, at selv om viljen er til stede, tager det tid at ændre holdninger og kultur. Især når det politiske lederskab (borgmester, udvalgsformænd) har været fraværende.

Bestræbte mig på at anvende diplomatiske vendigermed respekt af, at selv om viljen er til stede, tager det tid at ændre holdninger og kultur. Især når det politiske lederskab (borgmester, udvalgsformænd) har været fraværende.

Overskriften lyder voldsom - dog mener jeg ikke at nogen er idioter, men jeg refererer til udtrykket "Nyttige idioter", der er en gængs brugt benævnelse for de, der lader sig manipulere til at gå andres sag.

Overskriften lyder voldsom - dog mener jeg ikke at nogen er idioter, men jeg refererer til udtrykket "Nyttige idioter", der er en gængs brugt benævnelse for de, der lader sig manipulere til at gå andres sag.

"Du sagde jo i december at du ville stemme imod forslaget" lød det fra journalisten. Korrekt - men som det fremgår af indklippet "...eller stille et ændringsforslag". Jeg valgte denne mulighed: At stille et ændringsforslag.

"Du sagde jo i december at du ville stemme imod forslaget" lød det fra journalisten. Korrekt - men som det fremgår af indklippet "...eller stille et ændringsforslag". Jeg valgte denne mulighed: At stille et ændringsforslag.

Jeg er desværre forhindret i at deltage i Byrådsmødet d. 16. november, hvor forslaget om tiltag til begrænsning af rygning behandles. Derfor dette indlæg, hvor jeg gør rede for min mening om den sag.

Jeg er desværre forhindret i at deltage i Byrådsmødet d. 16. november, hvor forslaget om tiltag til begrænsning af rygning behandles. Derfor dette indlæg, hvor jeg gør rede for min mening om den sag.

"Hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5,8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv? Tværtimod - netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang - bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv."

"Hvorfor er debatten centreret omkring udgiftsreduktionen på 5,8 mio. til plejefamilier, når lige netop dette beløb i modsætning til de resterende 12,4 mio. ikke vedrører børnenes tarv? Tværtimod - netop ved at bringe aflønning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang - bliver der flere midler til de sårbare børn og varetagelse af deres tarv."

Debat indlæg i Landsbyerne som reaktion på, at borgmestre for landets 6 største byer anmoder Helle Thorning om at fokusere på udviklingen af disse byer (på bekostning af landdistrikter)

Debat indlæg i Landsbyerne som reaktion på, at borgmestre for landets 6 største byer anmoder Helle Thorning om at fokusere på udviklingen af disse byer (på bekostning af landdistrikter)

Omtale af dagsordenpunktet Elevvandringer mellem Asferg og Spentrup skoledistrikter, som jeg havde sat på Børn og Skoleudvalgets dagsorden. Kender stadig ikke svaret på mine spørgsmål - forvaltningen havde ikke gjort noget som helst ved sagen - sad blot tavse. End ikke en forklaring på hvorfor de ikke gav den ønskede orientering.

Omtale af dagsordenpunktet Elevvandringer mellem Asferg og Spentrup skoledistrikter, som jeg havde sat på Børn og Skoleudvalgets dagsorden. Kender stadig ikke svaret på mine spørgsmål - forvaltningen havde ikke gjort noget som helst ved sagen - sad blot tavse. End ikke en forklaring på hvorfor de ikke gav den ønskede orientering.

Hospitalsgade er en skamstøtte over dårlige politikere. Det kan der ikke laves om på, men fremadrettet kan vi i stedet for blot at acceptere al for høj hastighed i gaden, slå to fluer med et smæk ved via træer at sænke hastighed og pynte gaden.

Hospitalsgade er en skamstøtte over dårlige politikere. Det kan der ikke laves om på, men fremadrettet kan vi i stedet for blot at acceptere al for høj hastighed i gaden, slå to fluer med et smæk ved via træer at sænke hastighed og pynte gaden.

Pinterest
Søg