Udforsk disse idéer og meget mere!

Også på de lave målebordsblade fra perioden 1901-71 ses de tre skanser, her markeret med gult. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Også på de lave målebordsblade fra perioden 1901-71 ses de tre skanser, her markeret med gult. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Søkort 1791 med angivelse af antal gårde og huse på Bogø og Farø samt skanserne (Schantz) på Bogø og ved Sortsø (Stenkar). Kilde: Geodatastyrelsen.

Søkort 1791 med angivelse af antal gårde og huse på Bogø og Farø samt skanserne (Schantz) på Bogø og ved Sortsø (Stenkar). Kilde: Geodatastyrelsen.

Bogø Havn. AVANCE graver ud til udvidelse af lystbådehavnen i 2012. Den eksisterende mole blev flyttet 50 m mod vest, og efter uddybning blev der rammet pæle ned på den anden side af den eksisterende bro, hvilket gav 30 nye bådpladser. Bogø Tidende, 25. januar 2012. Foto: Jørgen Stæhr

Bogø Havn. AVANCE graver ud til udvidelse af lystbådehavnen i 2012. Den eksisterende mole blev flyttet 50 m mod vest, og efter uddybning blev der rammet pæle ned på den anden side af den eksisterende bro, hvilket gav 30 nye bådpladser. Bogø Tidende, 25. januar 2012. Foto: Jørgen Stæhr

ØRNEN, ex. SEEADLER stak 2 meter.

ØRNEN, ex. SEEADLER stak 2 meter.

Placering af skanser. Numrene 19, 54 og 63 er Bogø skanse ved Bogøsund i perioden 1657-1720. Nummer 80 er redouten på Bogø ved Bogøsund fra Englandskrigen, 1801. Kort tegnet af J. Raun Kristensen, 2003, Tøjhusmuseet. Kilde: Ole L. Frantzen, Skanser i Storstrøms Amt 1643-1814, s. 108-111 (Kulturhistoriske Studier, Sydsjællands Museum, 2002, s. 51-122)

Placering af skanser. Numrene 19, 54 og 63 er Bogø skanse ved Bogøsund i perioden 1657-1720. Nummer 80 er redouten på Bogø ved Bogøsund fra Englandskrigen, 1801. Kort tegnet af J. Raun Kristensen, 2003, Tøjhusmuseet. Kilde: Ole L. Frantzen, Skanser i Storstrøms Amt 1643-1814, s. 108-111 (Kulturhistoriske Studier, Sydsjællands Museum, 2002, s. 51-122)

CALEDONIA. Annonce i 1819: afgaaer fra Kjøbenhavn til Kiel hver Tirsdag morgen Kl. 5 præcise og anløber paa denne Tour (saavel for at modtage som landsætte Passagerer) Costers Færgested paa Møen Kl. 2 om Eftermiddagen, Gaabense Færgested paa Falster Kl. 4 om Eftermiddagen, Banholm i Lolland Kl. 6 om Eftermiddagen og antages at ankomme til Kiel Onsdag morgen Kl. 8. I alt 14 ture i 1819, 22 ture i 1820.

CALEDONIA. Annonce i 1819: afgaaer fra Kjøbenhavn til Kiel hver Tirsdag morgen Kl. 5 præcise og anløber paa denne Tour (saavel for at modtage som landsætte Passagerer) Costers Færgested paa Møen Kl. 2 om Eftermiddagen, Gaabense Færgested paa Falster Kl. 4 om Eftermiddagen, Banholm i Lolland Kl. 6 om Eftermiddagen og antages at ankomme til Kiel Onsdag morgen Kl. 8. I alt 14 ture i 1819, 22 ture i 1820.

Fundament til ny mastekran på Lindebroen, Bogø Havn. Sejlklubbens medlemmer tog fat. Bogø Tidende, 12.9.2012. Foto: Jørgen Stæhr

Fundament til ny mastekran på Lindebroen, Bogø Havn. Sejlklubbens medlemmer tog fat. Bogø Tidende, 12.9.2012. Foto: Jørgen Stæhr

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

arkiv.dk | Besætningen på færgeoverfarten Masnedø - Orehoved. Personalebillede af besætningen på færgeoverfarten Masnedø - Orehoved. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, B173.

arkiv.dk | Besætningen på færgeoverfarten Masnedø - Orehoved. Personalebillede af besætningen på færgeoverfarten Masnedø - Orehoved. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, B173.

arkiv.dk | Gl. Masnedsund bro. Gennemsejling. Ca. 1937.

arkiv.dk | Gl. Masnedsund bro. Gennemsejling. Ca. 1937.

Pinterest
Søg