Udforsk disse idéer og meget mere!

Bogø Toldkontrol. 1950. Østerskovvej 29. En toldkontrol var placeret på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø Toldkontrol. 1950. Østerskovvej 29. En toldkontrol var placeret på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Fra Mia Gerdrups arkiv.

HAK I VESTRE MOLEKANT. Bogø Havn i 2016. Det oprindelige vinkelrette fremspring til beskyttelse af væggen i færgelejet er bevaret, men derefter er den store bue rettet ud.

HAK I VESTRE MOLEKANT. Bogø Havn i 2016. Det oprindelige vinkelrette fremspring til beskyttelse af væggen i færgelejet er bevaret, men derefter er den store bue rettet ud.

Bogø Havn, ca. 1960. Det hidtil bedste billede af indhakket og stenglaciset i vestre molekant. I havnen Jensenius Hansens stenfisker M/S VEGA. Aerodan luftfoto fra Niels Peter Andreasen, der sejlede med IDA fra ca. 1960, men også trak vod efter ål med sin Fejø-byggede kutter RUTH, der var med dam.

Bogø Havn, ca. 1960. Det hidtil bedste billede af indhakket og stenglaciset i vestre molekant. I havnen Jensenius Hansens stenfisker M/S VEGA. Aerodan luftfoto fra Niels Peter Andreasen, der sejlede med IDA fra ca. 1960, men også trak vod efter ål med sin Fejø-byggede kutter RUTH, der var med dam.

Ryttere ved Bogø skovfogedhus i 1937. Ærmerne er rullet op og bøgen sprunget ud, men anledningen er ukendt - indtil videre. Der var i 1937 308 heste på Bogø. Det var en opgang fra 1893, hvor der var 238 heste. Kilde: Rigsarkivet, Danmarks Statistik, Landbrugets Kreaturhold 1919-1938 - Bogøs husdyrhold. Foto fra Merete Svan Nielsen og Jens Nielsens arkiv.

Ryttere ved Bogø skovfogedhus i 1937. Ærmerne er rullet op og bøgen sprunget ud, men anledningen er ukendt - indtil videre. Der var i 1937 308 heste på Bogø. Det var en opgang fra 1893, hvor der var 238 heste. Kilde: Rigsarkivet, Danmarks Statistik, Landbrugets Kreaturhold 1919-1938 - Bogøs husdyrhold. Foto fra Merete Svan Nielsen og Jens Nielsens arkiv.

Lærer Andersen fremdrog, at Bogø i gejstlig henseende hørte til Lolland-Falsters Stift, i Rigsdagskredsen til Møn. Kredslægen havde man i Vordingborg, Politimesteren i Nykøbing. Brændevinsafgiften blev erlagt både i Præstø og Maribo Amter. Det eneste vi har for os selv er … Jordemoderen. Engang havde vi også en Skorstensfejer, men ham har de taget fra os. Mia Gerdrups referat fra Møns Folkeblad 1929. Bogø Tidende 18/11-2009

Lærer Andersen fremdrog, at Bogø i gejstlig henseende hørte til Lolland-Falsters Stift, i Rigsdagskredsen til Møn. Kredslægen havde man i Vordingborg, Politimesteren i Nykøbing. Brændevinsafgiften blev erlagt både i Præstø og Maribo Amter. Det eneste vi har for os selv er … Jordemoderen. Engang havde vi også en Skorstensfejer, men ham har de taget fra os. Mia Gerdrups referat fra Møns Folkeblad 1929. Bogø Tidende 18/11-2009

Navigationsskolens hovedbygning i mange år frem til indvielsen af den nye hovedbygning på omtrent samme sted i 1885.  På fronten står der vist Bogø Sømandsskole 1864, men det er ikke let at se. I november 1866 blev Bogø Navigationsskole oprettet som en fuldstændig navigationsskole. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Navigationsskolens hovedbygning i mange år frem til indvielsen af den nye hovedbygning på omtrent samme sted i 1885. På fronten står der vist Bogø Sømandsskole 1864, men det er ikke let at se. I november 1866 blev Bogø Navigationsskole oprettet som en fuldstændig navigationsskole. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø 1929. Fra Møns Folkeblad. Den 22. juli 1929 fejrer færgemand L. Hemmingsen og hustru sølvbryllup og samme dag har Færgebestyreren 25 års jubilæum som færgemand ved Letten. Bogø Tidende 25/11-2009

Bogø 1929. Fra Møns Folkeblad. Den 22. juli 1929 fejrer færgemand L. Hemmingsen og hustru sølvbryllup og samme dag har Færgebestyreren 25 års jubilæum som færgemand ved Letten. Bogø Tidende 25/11-2009

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

HAK I VESTRE MOLEKANT. Ved færgelejets indvielse i 1943 sad tilskuerne på rundingen ved indhakket i vestre molekant. Fra Mia Gerdrups arkiv.

HAK I VESTRE MOLEKANT. Ved færgelejets indvielse i 1943 sad tilskuerne på rundingen ved indhakket i vestre molekant. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Foto af Bogø Navigationsskole fra 1896. Her er arkitekt Emil Blichfeldts gavle og spir endnu bevaret. På billeder fra 1916 er de væk. Foto fra Mia Gerdrups arkiv. Wikipedia har en artikel om Blichfeldt med en liste over nogle af hans værker, bl.a. Tivolis hovedindgang og Privatbankens/Det Store Nordiske Telegrafselskabs hovedkvarter på Kongens Nytorv 26. https://da.wikipedia.org/wiki/Emil_Blichfeldt

Foto af Bogø Navigationsskole fra 1896. Her er arkitekt Emil Blichfeldts gavle og spir endnu bevaret. På billeder fra 1916 er de væk. Foto fra Mia Gerdrups arkiv. Wikipedia har en artikel om Blichfeldt med en liste over nogle af hans værker, bl.a. Tivolis hovedindgang og Privatbankens/Det Store Nordiske Telegrafselskabs hovedkvarter på Kongens Nytorv 26. https://da.wikipedia.org/wiki/Emil_Blichfeldt

Pinterest
Søg