Få Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge- En grundbog om teorier og arbejdsmetoder af Karen Vibeke Mortensen som bog på dansk Books, Bar Chart