an image of the sun setting over water with some words written in front of it
Save

Wisdom

Skin - kaagu waa Xidig Light style Voice - kaagu waa woow speed Udgonka smell - kaagu waa Ubax speech Beauty - kaagu waa Nice Absoloutly cool iyo Qof Amazing ah baad tahay Eeshqiyaasak midho iyo canbaruud baad tahay

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.