พุทธวจน

พุทธวจนะ คือ คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง
15 Pins20 Følgere
พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

พอจ เมตตาแสดงธรรมหลายเรื่องเช่นการหลีกเร้น, จิต และการละนันทิ

พอจ เมตตาแสดงธรรมหลายเรื่องเช่นการหลีกเร้น, จิต และการละนันทิ

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง

คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)

Pinterest • Hele verdens idékatalog
Søg