พุทธวจน

พุทธวจนะ คือ คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง
saowapa B.N. No.2015 Pins20 Følgere
ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

ปฏิจจสมุปบาท

พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 (วันปิยะมหาราช)

สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 (วันปิยะมหาราช)

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

Pinterest
Søg