Rød Elstar - Æbletræ

Rød Elstar - Æbletræ

Amerikanske Blåbær 'Blue Crop' / Vaccinium corymbosum 'Blue Crop' COC / Frugttræer & Frugtbuske

Amerikanske Blåbær 'Blue Crop' / Vaccinium corymbosum 'Blue Crop' COC / Frugttræer & Frugtbuske

Vaccinium corymbosum 'Patriot'.  - Salgshøjde: 30-50 cm - Blåbær (NP) (BA) (GC)

Vaccinium corymbosum 'Patriot'. - Salgshøjde: 30-50 cm - Blåbær (NP) (BA) (GC)

Irrigatia Vandingssystem

Irrigatia Vandingssystem

Brombeere 'Navaho' ® - Rubus fruticosa 'Navaho' ®

Brombeere 'Navaho' ® - Rubus fruticosa 'Navaho' ®

Vaccinium-macrocarpon-total.JPG

Vaccinium-macrocarpon-total.JPG

Ribes rubrum Stanza (Rød ribs) i Byhaven i Ebeltoft

Ribes rubrum Stanza (Rød ribs) i Byhaven i Ebeltoft

Freja er et søjletræ med dejlige røde æbler i oktober.

Freja er et søjletræ med dejlige røde æbler i oktober.

Johansens Planteskole - Skovplanter

Johansens Planteskole - Skovplanter

Søjleæble Kong Skjold

Søjleæble Kong Skjold

Pinterest
Søg