Skilte

Skilte har været anvendt af told- og skattevæsenet gennem tiden for at vise, hvor de havde til huse og hvor man fx. kunne få svar på spørgsmål af told- og skattemæssig karakter.
28 Pins67 Følgere
Kongelig Toldkontrol, Frederik den 9. Kongeligt Toldkammer, Margrethe den 2.

Kongelig Toldkontrol, Frederik den 9. Kongeligt Toldkammer, Margrethe den 2.

I 1952 skiftede Grænsegendarmeriet navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit og blev i 1969 en del af Toldvæsenet. Skiltet er fra Lydersholm øst for Tønder.

I 1952 skiftede Grænsegendarmeriet navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit og blev i 1969 en del af Toldvæsenet. Skiltet er fra Lydersholm øst for Tønder.

Amtsskatteinspektoratet blev oprettet i perioden 1967-73 ved en sammenlægning af amtsligningsinspektoraterne og amtstuerne. Amtsskatteinspektoraterne var herefter frem til 1990 den lokale statslige myndighed. Amtsskatteinspektoraterne blev i forbindelse med ToldSkat-fusionen pr. 1. april 1990 lagt sammen med distriktstoldkamrene og blev til told- og skatteregionerne.

Amtsskatteinspektoratet blev oprettet i perioden 1967-73 ved en sammenlægning af amtsligningsinspektoraterne og amtstuerne. Amtsskatteinspektoraterne var herefter frem til 1990 den lokale statslige myndighed. Amtsskatteinspektoraterne blev i forbindelse med ToldSkat-fusionen pr. 1. april 1990 lagt sammen med distriktstoldkamrene og blev til told- og skatteregionerne.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

En skyldkreds var en administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom. Skyldrådet ledede ejendomsvurderingerne i en skyldkreds. Efter indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903, og den deraf følgende omfattende ejendomsvurdering, blev landet inddelt i 140 skyldkredse, 3-10 i hvert amt.

En skyldkreds var en administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom. Skyldrådet ledede ejendomsvurderingerne i en skyldkreds. Efter indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903, og den deraf følgende omfattende ejendomsvurdering, blev landet inddelt i 140 skyldkredse, 3-10 i hvert amt.

En toldkontrol var en enhed i toldvæsenet, som var placeret ved landegrænsen til Tyskland, i havne, lufthavne og ved grænseforskudte tjenestesteder på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Funktionen er fortsat  i ToldSkat og SKAT under andre navne.

En toldkontrol var en enhed i toldvæsenet, som var placeret ved landegrænsen til Tyskland, i havne, lufthavne og ved grænseforskudte tjenestesteder på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Funktionen er fortsat i ToldSkat og SKAT under andre navne.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Tv:Told- og konsumtionsskilt fra Svendborg med Frederik den 6.'s monogram. Midt: Toldkammerskilt, Christian den 8.'s monogram. TH: Toldkammerskilt, Frederik den 7.'s monogram.

Tv:Told- og konsumtionsskilt fra Svendborg med Frederik den 6.'s monogram. Midt: Toldkammerskilt, Christian den 8.'s monogram. TH: Toldkammerskilt, Frederik den 7.'s monogram.

Forskellige told- og skatteskilte fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 2005

Forskellige told- og skatteskilte fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 2005

Skovkasser førte bl.a. regnskab med salg af træ fra statsskovene og med jagtindtægter. Eksisterede indtil begyndelsen af 1950'erne. En amtstue var en forvaltningsenhed, der foretog opkrævning af skatter og afgifter af fast ejendom, som halvårligt betaltes på amtstuen. I perioden 1967-73 blev amstuerne efterhånden slået sammen med amtsligningsinspektoraterne og blev til amtsskatteinspektorater.

Skovkasser førte bl.a. regnskab med salg af træ fra statsskovene og med jagtindtægter. Eksisterede indtil begyndelsen af 1950'erne. En amtstue var en forvaltningsenhed, der foretog opkrævning af skatter og afgifter af fast ejendom, som halvårligt betaltes på amtstuen. I perioden 1967-73 blev amstuerne efterhånden slået sammen med amtsligningsinspektoraterne og blev til amtsskatteinspektorater.

Pinterest • Hele verdens idékatalog
Søg