Pinterest • Hele verdens idékatalog

Gratis rådgivning

29 Pins11 Følgere

SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende 60 timer om ugen. Alle er velkomne til at ringe.

2

Børn, Unge & Sorg er en rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

1

DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. Vi er en uvildig part i sagen og er organiseret som selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet.

1

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.

1

Her kan flygtninge søge gratis, professionel rådgivning om alle sider af livet i Danmark. Rådgivningerne er bemandet med uddannede socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

1

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

1

VISO kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner din eller for eksempel dit barns situation.

Landsforeningen KRIM yder gratis juridisk hjælp blandt andet til at klage over eller søge erstatning hos politi og fængselsmyndigheder. KRIMs formål er også at oplyse om og skabe debat om især politi og kriminalforsorg. Hjemmesiden bidrager med regler, praksis, artikler, statistik mv.

Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet. Forældre, der har mistanke om, at deres barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan kontakte Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet og få råd og vejledning.

Telefonrådgivning til fagfolk, pårørende, børn og unge om seksuelle overgreb og vold.